Lisette van Rossum

Download vcard
of bel

088 557 05 00

Functie

Trainer/Adviseur

Bio

Kinderen álle kansen bieden zich optimaal te ontwikkelen. Daar gaat het mijns inziens om. Met directies, intern begeleiders en leraren ga ik hierover graag in gesprek. Afstemmen hoe dat in hun specifieke schoolsituatie het beste gerealiseerd kan worden en wat ieders specifieke rol daarin is, is dan ons doel. Mijn eigen ervaringen als leerkracht, intern begeleider en schoolleider komen dan goed van pas.

Ten grondslag aan mijn werk als coach en adviseur van directies en onderwijskundig begeleiders liggen steeds de onderzoeksgegevens van Marzano. Werken vanuit heldere doelen naar concreet handelen in de klas is mijn uitgangspunt.

Contact


088 557 05 00
lvanrossum@bazalt.nl

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk