Marjolein Triest

Functie

Adviseur

Bio

BVS-schooladvies is een onderwijsadviesbureau met kennis en expertise van vrijeschoolonderwijs. Ik werk als adviseur en als interim-directeur/bestuurder bij hun opdrachtgevers.  Ik heb veel ervaring binnen het speciaal onderwijs (regulier onderwijs) en ben betrokken geweest bij verschillende initiatieven rondom passend onderwijs.

Ik ben een groot voorvechter van kansengelijkheid voor iedereen. Vanuit die drive ben ik een groot voorstander van Inclusie. Ik geloof in specialistisch onderwijs door specialisten op het moment dat het regulier niet lukt. Met grote regelmaat word ik gevraagd als mediator in geschillen tussen ouders en onderwijs waar het gaat om verwijzingen van kinderen naar speciaal onderwijs. In veel van deze situaties helpt het om het proces te vertragen. Alle stemmen te laten klinken en met elkaar te kijken naar opties i.p.v. onmogelijkheden. Verlengde onderwijstijd zie ik als kans om kansengelijkheid te bevorderen. De kansen van een kind mogen niet afhangen van het bed waarin hij/zij geboren is en de steunstructuur waar hij/zij wel of niet op terug kan vallen. Hoe jonger we segregeren hoe verder inclusie van ons af komt te staan. Ik geef hier zelf handen en voeten aan door in mijn werk als directeur/bestuurder steeds opzoek te gaan naar de mogelijkheden voor ieder kind door bijvoorbeeld symbiose trajecten tussen regulier- en speciaalonderwijs en zorg en onderwijs vorm te geven.

Naast mijn management en advies werk ben ik ook register mediator.

Wie ben ik?
In mijn rol als interim professional raakte ik meer en meer geboeid door het thema conflict. In verschillende rollen maakte ik deel uit van conflict. De verwondering in mij groeide rondom het geven: we willen met elkaar allemaal graag het beste voor kinderen en toch lijkt het soms bijna onmogelijk om de belangen op de juiste manier af te wegen. De opleiding tot mediator was voor mij dan ook een logisch vervolg in mijn persoonlijke ontwikkeling.
• Mediator bij (team)conflicten en samenwerkingsissues.
• Professioneel en persoonlijk.
• Werkzaam in de onderwijsbranche, de (semi)publieke en de private sector.

Als feedback krijg ik terug: #bevlogen op de inhoud #resultaatgericht #diplomatiek en duidelijk #kritisch en analytisch #betrokken op de mens, sterk om de inhoud #integer #harde werker #afspraak-is-afspraak # werkt vanuit verbinding en vertrouwen #leeft leren voor

Wat doe ik?
Ik wissel mijn werk als interim professional binnen het onderwijs af met mediation en coaching. Mediation tussen collega’s, tussen docent en directeur, binnen teams, tussen bestuur en Raad van Toezicht, als er conflicten zijn met ouders, tussen schoolteam en directeur of met de GMR/MR. Verder begeleid ik scholen bij teamontwikkeling, coach ik directeuren bij verandertrajecten en fusies en verzorg ik trainingen op het gebied van conflicthantering voor BVS-schooladvies.

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Noord-Holland
  • Utrecht
  • Zuid-Holland
  • Specialisme
  • Zomerscholen en verlengde onderwijstijd