Frits Los

Download vcard
of bel

070-4482828

06-23060420

Functie

Onderwijsadviseur

Bio

‘De beste leerkracht is er een die het meest van zijn kinderen opsteekt’. Voor mij is onderwijs op z’n mooist als we situaties creëren waarin leerkrachten kinderen uitdagingen bieden die zij aankunnen en waar leerlingen ondersteuning krijgen die hen helpt om die uitdagingen autonoom aan te pakken. Het versterken van de leerkracht in het functioneren in de klas doe ik door het bieden van coaching, training of advies op maat met het uiteindelijke doel het kind op een effectieve en plezierige manier tot leren te brengen. Daarbij ga ik uit van het ontwikkelingspotentieel van de leerkracht en de nieuwsgierigheid van het kind. Het bieden van werkbare oplossingen voor de onderwijspraktijk, waarbij de verbinding gelegd wordt tussen succesvolle methodieken en de klassensituatie, dat is waar het voor mij om draait. Nederlands als tweede taal is daarbij mijn hoofdspecialisme, maar ook binnen schoolontwikkeling en het verder uitdiepen van leerkrachtvaardigheden voel ik mij door mijn brede ervaring als een vis in het water.

Opleiding

 • PABO, Hogeschool Leiden.
 • Leergang Nederlands als tweede taal en meertaligheid (duale master), UvA.

Professionalisering

Coach formatief evalueren.

Contact


070-4482828
f.los@hco.nl

06-23060420

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • 1-zorgroute
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schoolontwikkeling
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Woordenschat
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher