Judith Blokker MSc

Download vcard
of bel

06 46 64 61 47

Functie

Onderwijsadviseur & Orthopedagoog

Contact


06 46 64 61 47
jblokker@obdnoordwest.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

James Wattstraat 4
1817 DC Alkmaar
0229259380
info@obdnoordwest.nl

Postadres

Postbus 1120
1819 KC Alkmaar
0229259380
info@obdnoordwest.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Flevoland
 • Friesland
 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Sociale competentie
 • Doorlopende leerlijnen
 • Leerlingvolgsysteem
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Toetsing / Analyse
 • Groepsplannen
 • Referentieniveaus
 • Taal / dyslexie
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Faalangst
 • Gedragsproblemen
 • meer
 • Lidmaatschap
 • OZL: Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Havo
 • Praktijkonderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger