Vonne Apeldoorn MSc

Download vcard
of bel

06 11 62 60 22

Functie

Dyslexiebehandelaar & Orthopedagoog

Contact


Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

James Wattstraat 4
1817 DC Alkmaar
0229259380
info@obdnoordwest.nl

Postadres

Postbus 1120
1819 KC Alkmaar
0229259380
info@obdnoordwest.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Noord-Holland
 • Specialisme
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Referentieniveaus taal
 • Beginnende geletterdheid
 • Woordenschat
 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Beginnende gecijferdheid
 • Referentieniveaus rekenen
 • Mishandeling
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Hechtingsproblematiek
 • Trauma's
 • Aanvankelijk lezen
 • Voortgezet lezen
 • aanvankelijk rekenen
 • voortgezet rekenen
 • Toetsing / Analyse
 • Leerlingvolgsysteem
 • Taal / dyslexie
 • Rekenen / dyscalculie
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Opvoedondersteuning
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Studieloopbaan & beroepsoriĆ«ntatie
 • Schooluitval
 • Gedragsproblemen
 • Sociale competentie
 • Pesten
 • Faalangst
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • OZL: Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • Sector(en)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Havo
 • PO (incl. SBO)
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerkracht
 • Leerling
 • Ouder / verzorger
 • Vakleerkracht