Rea Winterdal

Download vcard
of bel

06-22212818

070-4482850

Functie

GZ-psycholoog, onderwijsadviseur

Bio

Eraan bijdragen dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en zich waardevol voelen, ongeacht het niveau van de schoolprestaties, dat is de grootste motivatie in mijn werk. Dit doe ik in het kader van psychodiagnostische onderzoeken bij kinderen en in gesprekken met kind, school en/ of ouders. Als GZ-psycholoog neem ik onderzoeken af bij kinderen waar er vermoedens zijn van een ontwikkelings- of gedragsstoornis. Verder begeleid ik leerkrachten bij de methodiek van Taakspel en hier ben ik een groot voorstander van, omdat ik zie dat het leerkrachten concrete handvatten geeft om een positieve controle en sfeer in hun groep te krijgen. Leerkrachten die nieuwkomers uit het buitenland de Nederlandse taal leren, ondersteun en adviseer ik gedurende het eerste opvangjaar met gesprekken en toetsen of testen. Daarnaast ben ik ambtelijk secretaris van de RVC-VO Haaglanden en houd ik me bezig met de beschikkingsaanvragen voor het Praktijkonderwijs en het Leerwegondersteunend onderwijs.

 

Opleiding

 • Doctoraal: psychologie, Universiteit Leiden.
 • Postdoctoraal: GZ-psycholoog.
 • Uitgebreide kennis op gebied van protocollen en wetgeving.

Professionalisering

Taalspel trainer.

06-22212818
r.winterdal@hco.nl

070-4482850

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Sociale competentie
 • Gedragsproblemen
 • Faalangst
 • Specifieke doelgroepen
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Aansluiting po-vo
 • Opvoedondersteuning
 • Leerlingvolgsysteem
 • Woordenschat
 • Toetsing / Analyse
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Leerachterstanden / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Praktijkonderwijs
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerkracht
 • Ouder / verzorger