Robin Dijkers

Download vcard
of bel

070-4882850

06-12343666

Functie

Onderwijsadviseur, orthopedagoog

Bio

Als orthopedagoog vind ik het belangrijk om te kijken naar en vanuit het kind. Praten mét het kind en niet óver het kind. Denken in oplossingen en ondersteuning, niet in problemen. Kijken naar gedrag en wat er onderliggend is aan dit gedrag. Met mijn expertise vanuit het VSO wil ik eraan bijdragen dat zoveel mogelijk kinderen zich op een voor hun passende plek binnen het onderwijs kunnen ontwikkelen. Gesprekken voeren met het kind, de ouders, de school en andere betrokkenen en komen tot een passend plaatje is wat ik leuk vind om te doen.

Opleiding

 • Orthopedagogiek, specialisatie klinische neuropedagogiek - Universiteit Leiden.
 • Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) – Avans +.

Professionalisering

NVO en SKJ-geregistreerd.

Contact


070-4882850
r.dijkers@hco.nl

06-12343666

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Specifieke doelgroepen
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Communicatiestoornissen (NLD)
 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Hechtingsproblematiek
 • Trauma's
 • Aansluiting po-vo
 • Aansluiting vo-ho
 • Schooluitval
 • Gedragsproblemen
 • Sociale competentie
 • Faalangst
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Ouder / verzorger
 • Leerling