Saskia Verheus-Boschloo

Download vcard
of bel

070-4482939

06-14343705

Functie

Onderwijsadviseur, Orthopedagoog

Bio

Kansen en mogelijkheden centraal stellen bij het realiseren van goed onderwijs en een optimale ontwikkeling voor kinderen! Dat vormt voor mij het uitgangspunt in mijn werk als onderwijsadviseur. De ontwikkeling van kinderen is onlosmakelijk verbonden met de omgeving waarin ze opgroeien. Ik hecht daarom veel waarde aan de samenwerking tussen kind, school en ouders. Met elkaar opzoek naar wat er nodig is om een optimale ontwikkeling voor het kind te bewerkstelligen. Ik richt mij daarbij vooral op dat wat goed gaat. Wanneer gaat het goed, welke rol speelt de omgeving hierbij, hoe kunnen we dit uitbreiden en versterken? Samen op weg naar het gemeenschappelijke doel; een gelukkig kind dat tot leren en ontwikkeling komt.

Opleiding

 • PABO, Haagse Hoge School.
 • Orthopedagogiek, specialisatie Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs, Universiteit Leiden.

070-4482939
s.verheus@hco.nl

06-14343705

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Speciaal onderwijs
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • Leerling
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht