Gabrielle Wils

Functie

Onderwijsadviseur

Bio

Van belang is eerst het gezamenlijke doel dat ouders en school hebben ten aanzien van het kind helder te krijgen. Daarmee creëer ik graag een situatie waarin door alle partijen wordt samengewerkt. Het belang van het kind staat hierbij voorop.

Tijdens een onderzoek probeer ik me te focussen op de sterke kanten van een kind en zoek ik naar de mogelijkheden die ieder kind in zich heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Naast het werk als onderwijsadviseur LLZ, begeleid ik scholen bij de implementatie van De Vreedzame School. Ik maak graag samen met de scholen de verbinding tussen hun schoolconcept en eigenheid en de inhoud van De Vreedzame School. De Vreedzame school is meer dan een methode en wordt een manier van denken en handelen die vanzelfsprekend is.

Opleiding

Pedagogische wetenschappen, topvak Leerproblemen.

Professionalisering

 • Trainer De Vreedzame School.
 • Training Prikkelgevoeligheid, J. Rietman (PI).   
 • Diagnostiek Dyslexie op het HCO.   
 • Effect, resultaatgericht communiceren.  
 • Transculturele diagnostiek bij kinderen en jeugdigen, RINO Noord Holland. 
 • Training Consultatieve Leerlingbegeleiding van het CPS, nu intern & toegepast. 
 • Training Win-Win Discipline, Kagan (Orlando Florida) door S. Scott. 
 • Training ‘Effectieve en zelfbewuste onderwijsadviseur, RPCZ. 
 • Basisopleiding trainer-adviseur meervoudige intelligentie en coöperatief leren. 
 • WAP NT2 symposium.
 • Training ‘Diagnostiek v. Rekenproblemen en dyscalculie’ door H. van Luit. 
 • Denken en doen, TAO.
 • Training Sociaal verbonden, Bazalt.
 • Training Natuurlijk Sociaal, Bazalt.
 • Cursus Time Management.
 • Training Acquisitievaardigheden door Ron v/d Maarel. 
 • Lezing ‘Wat werkt op school’ van Marzano. 
 • Training 1-zorgroute, intern HCO.
 • Training Dynamic Assessment door prof. Tzuriel. 
 • Studiedag Sensory Profile, Anders Kijken naar Kinderen.
 • Training Acquisitievaardigheden door Ron v/d Maarel.
 • Sensorische informatie verwerking bij kinderen, Rino Noord Holland.
 • Dynamic Assessment CATM, StiBCO.
 • Studiedag Dynamic Assesment, StiBCO.
 • Expertisegroep train de trainer.
 • Verdieping Dynamic Assessment CATM, intern HCO, StiBCO.
 • Studiedag Anders kijken naar horen, Anders Kijken naar Kinderen. 
 • Studiedag Leven met sensaties, kijk eens anders! Anders Kijken naar Kinderen. 
 • Netwerk voor trainers De Vreedzame School. 

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Schoolontwikkeling
 • Groepsplannen
 • 1-zorgroute
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Leerling
 • Ouder / verzorger
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher