Hans Christiaanse

Functie

Senior adviseur

Bio

Sinds juli 2015 is Hans Christiaanse is werkzaam bij advies- en onderzoeksbureau Sardes. Zijn wortels liggen in het onderwijs. Tot vijf jaar geleden werkte hij als schooldirecteur in het (speciaal)onderwijs (o.a. in de Haagse Schilderswijk, een Friese dorpsschool en als meerscholendirecteur in de stad Groningen). Hans maakte in 2010 een overstap naar de onderwijsadviesbranche en zette het ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid Noord Nederland op. In 2012 ging hij deel uitmaken van het programma Ouders en School Samen van het ministerie van OCW en werd als landelijk coördinator verantwoordelijk voor de regionale aanpak ouderbetrokkenheid. Vanaf dat moment is Hans betrokken geraakt bij diverse projecten die gebruik maken van de netwerkaanpak. Voorbeelden zijn Platform Onderwijs2032 en het Nationaal Preventie Programma Alles is Gezondheid.

Momenteel wordt Hans als adviseur ingezet bij diverse ministeries op de thema’s gezondheid en laaggeletterdheid.

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk