Jan Maarse

Functie

Adviseur

Bio

"Ik ben Jan Maarse. Als docent vroeg ik mij altijd af: “in hoeverre zijn de lessen die ik nu geef wel de goede?” Een vraag waar ik nog steeds naar op zoek ben, inmiddels door praktijk te verbinden met wetenschappelijke inzichten. Ik heb ervaring in werken met leerlingen die een achterstand hebben in het ontwikkelen van hun taalvaardigheid, met name met anderstalige leerlingen. Leerlingen voor wie bijvoorbeeld een adequate woordenschat of goed technisch kunnen lezen geen vanzelfsprekend gegeven is. Door materiaal te ontwikkelen, innovatieve oplossingen te bedenken en leerkrachten te ondersteunen in het vinden van plezier, motivatie en ambitie in hun werk streef ik naar goede schoolprestaties van leerlingen die soms extra ondersteuning nodig hebben. Dat doe ik vanuit de basisbegrippen competentie, relatie, autonomie".

 

Jan heeft gewerkt op de Internationale Schakelklassen Utrecht (ISK). In 2011 werkte hij voor het UNESCO instituut IIEP (International Institute of Educational Planning) als programma specialist. Van 2014 tot 2017 was hij docent. Sinds 2017 werkt Jan als adviseur bij Sardes.

Opleiding

  • Geschiedenis aan de lerarenopleiding van Hogeschool Utrecht
  • Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht
  • Master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken (MOV)
  • Nt-2 docentenbevoegdheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht
030 232 62 00
secretariaat@sardes.nl

Postadres

Postbus 2357
3500 GJ Utrecht

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk