Tanja Riebroek

Download vcard
of bel

070-4482936

06-23043802

Functie

Onderwijsadviseur

Bio

Education is not filling a bucket, but lighting a fire! W.B. Yeats

Wanneer ik naar spelende kinderen kijk, dan gaat mijn vuurtje branden. Ze gaan op in hun eigen wereldje, gaan op onderzoek uit en ontdekken op die manier de wereld om hun heen.

Spelend leren staat voor mij dan ook centraal in mijn vak als onderwijsadviseur voor het Jonge Kind. Maar hoe begeleid je dit spel op de juiste manier en hoe gaat dit samen met de doelen die jij als leerkracht of pedagogische medewerker voor ogen hebt? Wanneer je weet hoe jonge kinderen leren en wat een rijke speelleeromgeving daaraan bijdraagt, kunnen jouw doelstellingen op een speelse manier worden behaald.

Maar wat als ze in groep 3 komen? Is het spelen dan helemaal voorbij? Nee, liever niet! Ook in groep 3 hebben kinderen hier nog behoefte aan en kunnen doelen spelenderwijs worden behaald. Door van het spelend leren een doorgaande lijn te creëren binnen de onderbouw, kan het de overgang van groep 2 naar 3 versoepelen. Ik zie op dit gebied nog volop kansen om de kracht van de kleuterbouw te kunnen gebruiken en daarmee het onderwijsaanbod in groep 3 nog beter op het jonge kind te kunnen afstemmen. De ervaring die ik als onderbouwleerkracht en MT-lid de afgelopen 15 jaar heb opgedaan, helpen mij hierbij.

Mijn doel is dan ook door mijn visie, passie en enthousiasme bij jou dat vuurtje te ontsteken en zo spelend leren binnen het onderwijs (weer) op de kaart te zetten.

Opleiding

 • PABO, Haagse Hogeschool.
 • Master Special Educational Needs, Seminarium voor Orthopedagogiek.
 • Leergang gedragspecialist, InHolland Academy.
 • Schoolleider basisbekwaam, Pentanov.

Professionalisering

 • Sil op school trainer.
 • Kijk! trainer
 • Spelkriebels in groep 3.

Contact


070-4482936
t.riebroek@hco.nl

06-23043802

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Brede school
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht