Femke Stad

Download vcard
of bel

070-4482848

06-21823566

Functie

Onderwijsadviseur

Bio

Kinderen helpen om naar vermogen te presteren is volgens mij de uitdaging van het werk als onderwijsadviseur. Leerkrachten, onderwijsprofessionals en het gezinssysteem spelen hierin een belangrijke rol. Handelingsgerichte diagnostiek en oplossingsgericht werken kunnen handvatten bieden om het leervermogen te ondersteunen. In mijn promotietraject heb ik onderzoek gedaan naar manieren waarop het leerpotentieel van vooral jonge kinderen in kaart gebracht kan worden en hoe het ondersteund kan worden. Met name de executieve functies lijken hierin een grote rol te spelen. Als onderwijsadviseur maak ik me sterk voor een focus op potentieel, en hoe het systeem kan helpen om dit potentieel waar te maken.

Nevenexpertise

 

Universitair Docent in de masteropleidingen School Psychology en Child & Adolescent Psychology van de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie aan de Universiteit van Leiden.

 

Opleiding

 • Masterdiploma in Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie aan de Universiteit van Leiden.
 • PhD in Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie aan de Universiteit van Leiden, op het gebied van executieve functies en leerpotentieel.

Professionalisering

 • Oplossingsgerichte therapie met kinderen, adolescenten en gezinssystemen, RINO, Amsterdam.
 • Solution Focused Practice for Education Professionals, BRIEF therapy institute, Londen.

070-4482848
f.stad@hco.nl

06-21823566

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Logopedie
 • Toetsing / Analyse
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Rekenen / dyscalculie
 • Taal / dyslexie
 • Logopedie / Spraak-taalontwikkeling
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • Leerling