Marjolein Wennekers

Download vcard
of bel

06-23044025

Functie

Onderwijsadviseur, Orthopedagoog

Bio

‘Ik ben omdat wij samen zijn’. Deze kern van het Afrikaans begrip Ubuntu vormt de essentie in mijn werk als onderwijsadviseur/orthopedagoog bij het HCO.
Samen met scholen, leerkrachten, kinderen en ouders wil ik het beste uit ieder kind, iedere leerkracht en iedere groep halen! Dat doe ik op verschillende manieren. Door het trainen van schoolteams over bijvoorbeeld groepsdynamica, door het begeleiden van groepen in ‘Op weg naar een TOP klas’ trajecten, door het coachen van leerkrachten en kinderen, door het begeleiden van intern begeleiders en door het doen van individueel handelingsgericht onderzoek.
Ik ben gedreven, zorgvuldig, optimistisch en werk oplossingsgericht. Ik kijk naar wat er al goed gaat en ga samen met de betrokkenen op zoek naar mogelijkheden om te verbeteren. Hierbij is mijn motto ‘Alles wat je aandacht geeft groeit’. En kinderen zijn voor mij belangrijke adviseurs en samenwerkingspartners!
In mijn werk zet ik graag mijn ervaring als improvisatie-acteur in en probeer ik het leren leuk te maken, want dan gaat leren echt vanzelf. Ook ben ik regelmatig trainingsacteur bij trainingen van mijn collega’s.
Tot slot denk ik ook graag mee op beleidsniveau, coördineer ik diverse grote projecten en werk ik als interim intern begeleider op basisscholen.

Nevenexpertise

 • Acteur bij amateur improvisatievereniging Het Haags Improtheater.

Publicaties:

 • Actieve preventie. Voorkomen is beter dan genezen. Een Pi7 onderzoek in het VO (Den Haag, 2012).
 • Wennekers, Marjolein & Wentink, Hanneke (2006). Goed leesonderwijs begint met goede instructie. Het Onderwijsblad, 10(10), 36-37.
 • Wentink, H. , Wouters, E., Wennekers, M.C., Hertum, A. van & Reuvekamp, E. (2006). Hoge verwachtingen leiden tot betere leesprestaties in het speciaal basisonderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 45(4), 182-191.
 • Wentink, H., Wouters, E., Wennekers, M., Hertum, A. van & Reuvekamp, E. (2006). Eindrapportage Masterplan Dyslexie 2004-2005, deelproject 1b. Handelen van de leerkracht in de klas. Effecten van interventies op het gebied van technisch lezen in functionele leesactiviteiten in de midden- en bovenbouw van het speciaal basisonderwijs (SLIM-project). Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.
 • Wentink, H., Smits, A., Jongejan, W., Wennekers, M., & Ruyter, J. de (2006). Eindrapportage Masterplan Dyslexie 2004-2005, deelproject 1b. Handelen van de leerkracht in de klas.Interventies in groep 3 en 4. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.

Opleiding

 • Pedagogische Wetenschappen, Orthopedagogiek, Leren en Ontwikkeling, met supervisieverklaring diagnostiek.

 

 

Professionalisering

 • SVIB Practitioner – Post HBO.
 • Synchroon Coachen.
 • Handelingsgericht Coachen – GITP-PAO.
 • Gedragsmanagement en De Moeilijke Groep, Bazalt.
 • Coöperatief Leren en Meervoudige Intelligentie, Bazalt.
 • The Art of Project Management, Rotterdam School of Management
 • Projectmanagement, Leeuwendaal.
 • Basisopleiding Improvisatie Trainer, Improcentrum André Besseling.
 • Workshop Trainingsacteren voor trainers, Selma Foeken.
 • Mindfulness als tool voor professionals – Balans4you

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Gedragsproblemen
 • Toetsing / Analyse
 • Cultuureducatie
 • Sociale competentie
 • Leerlingvolgsysteem
 • Groepsplannen
 • Taal / dyslexie
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • 1-zorgroute
 • Specifieke doelgroepen
 • Opleiden & professionaliseren
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • VMBO
 • Doelgroep(en)
 • Schoolbestuur
 • Ouder / verzorger
 • Schoolleiding
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Vakleerkracht
 • Leerkracht
 • Leerling
 • meer