Eveline Oskam

Download vcard
of bel

06-21823604

Functie

Onderwijsadvieur

Bio

“Een kind is altijd een kans nooit een tekort.”

 Het ondersteunen, adviseren, coachen en trainen van leerkrachten, met als doel om het voor de kinderen elke dag een beetje beter te maken, daar krijg ik nu echt energie van! In mijn functie als onderwijsadviseur wil ik met mijn ruime onderwijservaring, kennis en praktische aanpak, aansluiten bij de behoeften van leerkrachten, zodat ze ‘morgen’ met de leerling aan de slag kunnen. Steeds meer leerkrachten krijgen te maken met een toestroom van anderstalige-leerlingen in de groep. Ik geloof echt in de deskundigheid en eigenaarschap van de leerkracht, maar hoe kun je deze leerlingen goed begeleiden als je je handen al vol hebt aan je groep leerlingen met  talloze onderwijsbehoeften?! Ik bied je graag  mijn ervaring met en kennis van de taal- en tweede taal verwerving en praktische aanpak om deze uitdaging aan te gaan!

 

Opleiding

 • POST HBO opleiding- ”Coaching in het onderwijs”, Inholland Academy te Den Haag
 • Master Special Educational Needs, Seminarium van Orthopedagogiek
 • Leraar speciaal Onderwijs : uitstroomprofiel leerproblemen
 • Remedial Teaching Aanvankelijk leren/ Voortgezet leren, Seminarium van Orthopedagogiek
 • PABO, Ichthus Hogeschool te Den Haag

Professionalisering

Stichting LeerKRACHT

Coachcertificaat Taakspel

Licentie Kanjertraining

Contact


06-21823604
e.oskam@hco.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Specialisme
 • Aansluiting po-vo
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Schrijfvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Sociale competentie
 • Schoolontwikkeling
 • Beginnende geletterdheid
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Woordenschat
 • Referentieniveaus taal
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher