Stephanie Stokmans

Download vcard
of bel

06-22207232

Functie

Onderwijsadviseur

Bio

Het wereldbeeld van jonge kinderen is wat mij fascineert en inspireert. Ik krijg energie van de ongedwongenheid van jonge kinderen en het gegeven dat zij nog een instelling hebben van; “Alles wat ik verzin is mogelijk”. Door het erkennen van de kracht van jonge kinderen en hun wereldbeeld te begrijpen, kunnen de leerdoelstellingen behaald worden. Dit uitgangspunt is altijd mijn basis geweest waarmee ik mijn werk als groepsleerkracht 1/2 en pabo docent heb uitgevoerd en nu ook als onderwijsadviseur doorvoer. Mijn doel is om d.m.v. mijn visie en enthousiasme te inspireren om: spelen in het onderwijs aan jonge kinderen (weer) centraal te stellen. Daarin komen de volgende vragen naar voren: Hoe denken jonge kinderen (mindsetting)? Waar liggen hun behoeftes en hun aandachtsgebieden? Hoe kun je hieraan invulling geven? Wat is er aan kennis en materiaal nodig om het gewenste onderwijs te geven?

Nevenexpertise

Toneelschool Rabarber gevolgd (musical, rollenspel); les gegeven in Brazilië; les gegeven in groep 1/2, intern bij adviesbureau STRATCH; docent onderwijskunde kleuters op de pabo, Haagse Hogeschool.

Opleiding

 • Pabo, Haagse Hogeschool    
 • Onderwijskunde ontwerp & advisering, Universiteit van Utrecht

Contact


06-22207232

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Specialisme
 • Opvoedondersteuning
 • Woordenschat
 • Beginnende geletterdheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Sociale competentie
 • Beginnende gecijferdheid
 • Schoolontwikkeling
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur