Laura Verzaal

Download vcard
of bel

070-4482828

Functie

Orthopedagoog, Onderwijsadviseur

Bio

Kijken naar de mogelijkheden en dan pas naar de beperkingen.’ Dat is hoe ik in mijn werk als onderwijsadviseur sta. Wat zijn de mogelijkheden van deze leerling, waar ligt de kracht van deze leerkracht en welke kansen liggen er thuis? Mijn rol is het belichten van deze positieve kanten en ze inzetten bij het verkleinen van de beperkingen die worden ervaren.

In mijn werk als onderwijsadviseur is geen dag hetzelfde.

De ene dag help ik leerkrachten de ontwikkeling van kleuters te stimuleren, de andere dag ondersteun ik leerlingen die in het V.O. te veel spijbelen. Ik ben ook trainer voor de methoden Taakspel en De vreedzame school. In die rol heb ik contact met complete schoolteams en help ik hen bouwen aan de school die ze willen zijn. Bij diagnostiek over gedragsproblemen en concentratieproblemen kijk ik graag, naast de cognitieve en sociaal emotionele verklaringen, naar de verklaringen die er op het gebied van de sensorische informatieverwerking liggen. Daar liggen vaak veel kansen voor praktische oplossingen in de klas en thuis.

Nevenexpertise

 • Per januari 2014 lid van de CTC (Centrale Toets Commissie voor de Haagse Scholen).
 • Deskundig op het gebied van spijbelaanpak.
 • Deskundig op het gebied van executieve functies.
 • Deskundig op het gebied van sensorische informatieverwerking.
 • Deskundig op het gebied van Taakspel.
 • Deskundig op het gebied van De Vreedzame school.

Opleiding

 • Onderwijskunde en Orthopedagogiek, Universiteit Leiden.
 • Basisaantekening diagnostiek NVO.

Professionalisering

 • Training schoolbegeleiders, Buro Spring.
 • Cursus ‘Dyscalculie of een ander probleem’, Seminarium voor Orthopedagogiek.
 • Cursus ‘Psychopathologie bij kinderen van 0-7 jaar’, RINO.
 • Training ‘Denk en Doen’, RPCZ.
 • Licentietraining Taakspel in de klas, CED.
 • ‘Proficiency training’, Digne Consult.
 • Studiedag over Pravoo voor peuters en kleuters, bij Luc Koning.
 • Licentietraining Taakspel op de speelplaats, CED.
 • Licentietraining Taakspel in de BSO, CED.
 • Licentietraining Taakspel voor kleuters, CED.
 • Studiedag ‘Sensory Profile’, Anders Kijken naar Kinderen.
 • Studiedag ‘Speelplezier’,  Margot Wouterse Schmitz.
 • Studiedag  ‘Leven met sensaties’, Anders Kijken naar Kinderen.
 • Cursus ‘Sensorische Informatieverwerking bij kinderen’, RINO.
 • Train de trainer De Vreedzame school CED.

070-4482828
l.verzaal@hco.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Angststoornissen
 • Taal / dyslexie
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Specifieke doelgroepen
 • Gedragsproblemen
 • Getallen
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Beginnende gecijferdheid
 • Schooluitval
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Communicatiestoornissen (NLD)
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Sociale competentie
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Beginnende geletterdheid
 • Woordenschat
 • Schrijfvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Rekenen / dyscalculie
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • VMBO
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • Schoolleiding
 • meer