Kim de Winter

Download vcard
of bel

070) 511 8500

Functie

adviseur passend onderwijs, psycholoog, onderwijsadviseur

Bio

Is als Adviseur Passend Onderwijs betrokken bij alle ondersteuningsteams in Wassenaar. Adviseert en ondersteunt daarnaast directies, schoolteams en individuele leraren op het gebied van schoolontwikkeling. Bijzondere aandachtsgebieden zijn: passend onderwijs, handelingsgericht werken, oplossingsgericht werken en autisme.

Wassenaar

Raadhuislaan 22
2242 CP Wassenaar
070) 511 8500
kdewinter@sadwassenaar.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Toetsing / Analyse
 • Leerlingvolgsysteem
 • Groepsplannen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Referentieniveaus
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Talentontwikkeling
 • Taal / dyslexie
 • Rekenen / dyscalculie
 • ICT in het onderwijs
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Procesbegeleiding
 • 1-zorgroute
 • Onderwijscontinu├╝m
 • Specifieke doelgroepen
 • (Chronisch) zieke leerlingen
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Pesten
 • Faalangst
 • Mishandeling
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Communicatiestoornissen (NLD)
 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Hechtingsproblematiek
 • Trauma's
 • Logopedie / Spraak-taalontwikkeling
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Opvoedondersteuning
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Aansluiting po-vo
 • Gedragsproblemen
 • Sociale competentie
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Speciaal onderwijs
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
 • Ouder / verzorger
 • Leerling
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • meer