Lieke de Jonge-Gosen

Download vcard
of bel

070-4482926

06-22204783

Functie

Onderwijsadviseur

Bio

Zitten er ook steeds meer anderstalige leerlingen op uw school? Verloopt hun taalontwikkeling nog moeizaam? Toen ik als leerkracht met deze doelgroep aan de slag ging, had ik ook vaak handen te kort om onderwijs op maat te bieden. Deze kinderen hebben niet alleen de reguliere taallessen nodig, maar moeten gewoon nog Nederlands leren. Niet alleen de taal, maar juist ook de cultuur. En dat gaat niet vanzelf…
 
Door mijn ervaring en mijn kennis van taal en taalverwervingsprocessen, kan ik u als adviseur en coach helpen om uw onderwijs zo vorm te geven, dat ook deze kinderen voldoende leren. In mijn begeleiding vind ik het belangrijk om te faciliteren en te motiveren, maar uiteindelijk komt ontwikkeling uit jezelf!
Mijn focus binnen het vakgebied NT2 ligt niet enkel op nieuwkomers. Ook het onderwijs aan leerlingen die al wat langer in Nederland zijn verdient nog meer aandacht. Vooral woordenschat en begrijpend lezen blijken vaak lastig voor deze leerlingen. Maar ook voor de pragmatiek is vaak weinig aandacht, terwijl de taal wel degelijk door de cultuur gevormd wordt en kennis hiervan door de samenleving verwacht wordt.

Deze kinderen een kans op een volwaardige plaats in onze samenleving bieden, dat is mijn missie!

Nevenexpertise

 • Projectcoördinator van (onderwijsgerelateerde) ontwikkelingsprojecten in Bolivia.
 • Opzetten van en lesgeven aan een kopklas.
 • Opzetten van en lesgeven aan een plusklas.
 • Onderwijs aan kleuters.

Opleiding

 • Master Interculturele communicatie, specialisatie tweede taalverwerving, Universiteit Utrecht.
 • Bachelor talen en culturen van Latijns-Amerika, Universiteit Leiden.
 • PABO, Hogeschool de Kempel.

Professionalisering

 • Coachingopleiding, ICM opleidingen.
 • Crucial converstations, IMK opleidingen.
 • Praktijkstudie Management, Universiteit van Leiden.

070-4482926
l.de.jonge@hco.nl

06-22204783

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Aansluiting po-vo
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Beginnende geletterdheid
 • Woordenschat
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Moderne Vreemde Talen (MVT)
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Ouder / verzorger
 • Leerling
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolbestuur
 • meer