Merel de Groot

Functie

Orthopedagoog

Bio

- Orthopedagoog / Dyslexiebehandelaar

Werkzaamheden:
- Behandelen van cliënten met gedrags- en of leerproblemen (bv. Dyslexie, AD(H)D, ASS)
- Psycho-educatie; cliënten inzicht geven in eigen mogelijkheden
- Ouders en leerkrachten adviseren en ondersteunen
- Voortgang monitoren, rapporteren en terugkoppelen naar ouders en school
- Uitvoeren en interpreteren van diagnostisch onderzoek

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

2e Wormenseweg 80
7331 VG Apeldoorn
088 093 10 00
info.apeldoorn@ijsselgroep.nl

Bezoekadres

Bachlaan 11
7002 MZ Doetinchem
088 093 10 00
info.doetinchem@ijsselgroep.nl

Bezoekadres

Dr. van Deenweg 102
8025 BJ Zwolle
088 093 10 00
info.zwolle@ijsselgroep.nl

Postadres

Postbus 10257
7301 GG Apeldoorn
088 093 10 00
info.apeldoorn@ijsselgroep.nl

Postadres

Postbus 277
7000 AG Doetinchem
088 093 10 00
info.doetinchem@ijsselgroep.nl

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Gelderland
  • Specialisme
  • Taal / dyslexie