Sarah Ruitenberg

Download vcard
of bel

070-4482828

Functie

Onderwijsadviseur

Bio

Dat ouders en school dezelfde focus hebben, namelijk ‘het beste voor het kind’, dat is waar ik voor ga. Ik vind het belangrijk om afstemming tussen school en ouders te bereiken en probeer dit door middel van heldere gespreksvoering voor elkaar te krijgen. Ik beschik over zelfinzicht, kan goed luisteren en weet de juiste vragen te stellen. Ik ben in de afrondende fase van de opleiding School Video Interactie Begeleiding (SVIB) en hoop daarmee leerkrachten en leerlingen te kunnen begeleiden in de onderwijsleersituatie.
Ik verricht diagnostiek op scholen en ben in het bijzonder gespecialiseerd in dyslexieonderzoek. Ik bezoek daartoe regelmatig dyslexie congressen. Ook neem ik vergoede dyslexieonderzoeken af (ONL).
De overgang van de basisschool naar de middelbare school houdt me bezig. Door middel van toetsen kijken we welk type vervolgonderwijs het best bij een leerling past. Als coördinator van het NIO/NDT-project begeleid ik met veel plezier stagiaires en trainees bij de afname van de toetsen.
Mijn kennis over handelingsgerichte diagnostiek is in het afgelopen jaar vergroot. Ik volgde met zeer veel plezier de cursus Handelingsgerichte diagnostiek bij Noëlle Pameijer. De kennis die ik heb opgedaan pas ik toe tijdens onderzoeken, de verslaglegging en multidisciplinaire overleggen.

Opleiding

 • Pedagogische Wetenschappen, specialisatie orthopedagogiek (binnen orthopedagogiek: specialisatie neuropsychologie).
 • Basisopleiding Onderwijsadviseur.

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Aansluiting po-vo
 • Taal / dyslexie
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • Schoolleiding
 • Leerling
 • Vakleerkracht
 • Leerkracht
 • meer