Gerben Deenen

Download vcard
of bel

(06) 21844694

Functie

Junior adviseur

Bio

Rekenen en automatiseren van rekenvaardigheden, hoogbegaafdheid, ondersteuning en nascholing in de klas, leren werken met het directe instructie model als onderdeel van handelingsgericht werken, ontwikkeling van het kind (7-12 jaar), periode-onderwijs

Contact


Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Vondellaan 50
3521 GH Utrecht
030-2819656
admin@bvs-schooladvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Talentontwikkeling
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Verhoudingen
 • Getallen
 • Meten en meetkunde
 • Doorlopende leerlijnen
 • ICT in het onderwijs
 • Leerlingvolgsysteem
 • Schoolontwikkeling
 • Opleiden & professionaliseren
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher