William van den Dries

Download vcard
of bel

(06) 20 11 05 4

Functie

senior trainer en adviseur

Bio

William van den Dries is senior adviseur HRM. Hij deed ruime ervaring op bij verschillende organisaties, gericht op personeelsmanagement en -ontwikkeling in de publieke sector, met als specifiek aandachtspunt de onderwijssectoren PO, VO en MBO.

Beide kanten van HRM

Een van Williams specialismes is het inrichten en uitvoeren van psychologisch onderzoek en assessments. Zo ontwikkelt hij beoordelende assessments voor docenten en onderwijsondersteunend personeel en ontwikkelingsgerichte assessments voor leidinggevenden.

Maar William houdt zich ook bezig met de harde kant van HRM; het ontwikkelen van functie- en competentieprofielen, inrichten van functiebouwwerken en functiewaardering. William: “Je ziet dat men steeds meer overstapt naar generieke functieprofielen en functiefamilies. Die bieden meer flexibiliteit en zijn nadrukkelijker gericht op ontschotting, samenwerking en ontwikkeling.”

Samenhang tussen mens en organisatie

Williams professionaliteit komt goed tot uiting bij grote organisatieveranderingen en ontwikkelingsvraagstukken. Hij maakt eerst de gewenste situatie concreet, ontwikkelt vervolgens beleid en plannen voor ontwikkeling, zet deze om in acties op organisatie- en individueel niveau en biedt tenslotte instrumenten om de ontwikkeling te kunnen sturen en monitoren. William: “Deze combinatie is voor mij heel belangrijk: ik werk altijd vanuit de samenhang tussen mensen en organisaties en de doelen die zij willen bereiken. Daarbij gebruik ik verschillende methodieken, zoals LIFO en Human Dynamics. En ik ben sterk praktijkgericht; het moet wel wérken!”

Kracht van de eenvoud

Een van Williams motto’s is: In de complexiteit van mensen en organisaties zit ook de schoonheid en kracht van eenvoud. Hij ondersteunt graag bij het zoeken naar deze individuele en collectieve kracht. “Ik ben erg gericht op de mens en op het vergroten van eigen kracht en zelfredzaamheid. Daarbij ga ik uit van de intrinsieke motivatie en het zelf lerend vermogen van mensen en organisaties. Zelfinzicht en reflectie zijn de basis voor groei!”

Eerst kiezen, dan delen!

William was betrokken bij het meerjarige project ‘Eerst kiezen, dan delen’ bij de PO Raad. In dit project staat de optimale koppeling tussen (onderwijskundig) beleid en financieel beleid centraal. Om deze koppeling te versterken, zijn verschillende aspecten van Goed Financieel Management en de Planning & Control cyclus onder de aandacht gebracht door brochures, conferenties, masterclasses en good practices. William ontwikkelde voor dit traject meerdere deskundigheidsprofielen, zodat leden van de PO Raad effectiever en opbrengstgericht kunnen werken.

Contact


(06) 20 11 05 4
w.vandendries@marant.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Nieuwe Aamsestraat 84a
6662 NK Elst
0481 439 300
post@marant.nl

Postadres

Postbus 198
6660 AD Elst
0481 439 300
post@marant.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Gelderland
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Schoolontwikkeling
 • Management
 • Personeel & Organisatie
 • Opleiden & professionaliseren
 • Sector(en)
 • VMBO
 • MBO
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • meer