Annemieke de Jong-Roeleveld

Download vcard
of bel

070-4482854

06-14343674

Functie

Team Manager

Bio

´Bijdragen aan de positieve ontwikkeling van een kind´, dat is wat ik met mijn werk probeer te bereiken. In direct contact met een kind, zoals bij het doen van diagnostiek, ga ik op zoek naar mogelijkheden die het kind verder kunnen helpen. Ik doe onderzoek bij kinderen naar de verklaring van leerproblemen, zoals intelligentie- en dyslexieonderzoek of onderzoek naar het taalniveau van een kind. Ook breng ik de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van kinderen in kaart, bijvoorbeeld het zelfbeeld, de motivatie en de werkhouding. Maar ook indirect ben ik betrokken bij de ontwikkeling van een kind, door met leerkrachten, ib-ers of schoolleiders te overleggen over een passende aanpak op school. Zo ben ik betrokken bij het opstellen van ontwikkelingsperspectieven, het afnemen, interpreteren en bespreken van groepsonderzoeken (NIO, DGO en VGO) en heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling van een nieuwe methode begrijpend lezen:  Bliksem. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en (hoog)begaafde leerlingen vormen voor mij een speciale uitdaging. Ik ondersteun scholen in de signalering van deze groep kinderen en het ontwikkelen van een passend onderwijsaanbod.

Nevenexpertise

 • Expert dyslexie, coördinator vergoede dyslexiezorg (ONL) bij het HCO.
 • Meer- en hoogbegaafdheid.
 • Ontwikkelingsperspectieven.
 • Interim IB.

Opleiding

 • Master Child and Adolescent Psychology, basisaantekening psychodiagnostiek behaald, Universiteit Leiden.
 • Bachelor Psychology, Universiteit Utrecht.

Professionalisering

 • Bouw! Implementatiebegeleider, Lexima (2016).
 • Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs 2.0, Noëlle Pameijer  (2016).
 • Nationale Dyslexie Conferentie 2016, Lexima (2016).
 • Vanzelf Sprekend: presentatievaardigheden, HCO (2016).
 • Dyslexie en vreemde talen, Logiko (2016).
 • Intelligentie in nieuwe banen! Het CHC-model onder de loep, ThomasMore/Code (2015).
 • Passend onderwijs en (hoog)begaafdheid, SLO (2014).
 • Lees- en Spellingproblemen bij meertalige kinderen, ThomasMore/Code (2014).
 • Bovenschools Arrangement Dyslexie, Lexima (2014).
 • Nationale Dyslexie Conferentie 2014, Lexima (2014).
 • Werkconferentie Dyslexie en Dyscalculie, NIP/NVO (2013).
 • Hoogbegaafdheid in het onderwijs en de GGZ, Rino (2012).
 • Congres Dyslexie, EDventure/ONL (2011).
 • Begeleidersvaardigheden voor schoolbegeleiders, Spring (2010).

070-4482854
a.roeleveld@hco.nl

06-14343674

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Leesvaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Aansluiting po-vo
 • Leerlingvolgsysteem
 • Schoolontwikkeling
 • Groepsplannen
 • Gedragsproblemen
 • Sociale competentie
 • Faalangst
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Toetsing / Analyse
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Taal / dyslexie
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • meer
 • Lidmaatschap
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Ouder / verzorger
 • Leerling
 • Leerkracht