Irene van Gasteren-Pouderoijen

Download vcard
of bel

070-4482828

Functie

Onderwijsadviseur

Bio

Het beste uit elk kind en uit elke leerkracht halen, daar ga ik als onderwijsadviseur voor. Ik probeer voor elk kind een omgeving te creëren waar deze het beste kan groeien.
Als onderwijsadviseur kom ik op verschillende scholen in Den Haag, Wassenaar en het Westland. Als psychologe voer ik op deze scholen diagnostiek uit naar dyslexie, rekenproblemen, algemene leerproblemen, hoogbegaafdheid en gedragsproblemen. Samen met de leerkracht en ouders zoeken we naar de juiste vorm van begeleiding. Wat het kind nodig heeft neem ik als uitgangspunt.
Verder ben ik betrokken bij verschillende commissies die verwijzen richting speciale vormen van onderwijs.
Tenslotte coach ik leerkrachten bij het spelen van Taakspel binnen hun groep. Leerkrachten leren door middel van Taakspel hoe ze via duidelijke regels, complimenten voor goed gedrag en het negeren van ongewenst gedrag, het gedrag van de leerlingen in de groep kunnen bijsturen.

Opleiding

Master psychologie, onderwijspsychologie.

Professionalisering

 • Cursus (hoog)begaafdheid.
 • Taakspel licentietraining basisonderwijs.
 • Marzano, Wat werkt op school.
 • Edventures “Aan de slag met cognitief talent”.
 • Luc de Koning Pravoo peuters en kleuters.

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Sociale competentie
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Faalangst
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Talentontwikkeling
 • Taal / dyslexie
 • Rekenen / dyscalculie
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Leesvaardigheid
 • Gedragsproblemen
 • Leerlingvolgsysteem
 • meer
 • Lidmaatschap
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
 • Ouder / verzorger
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher