Marjolein Pieterse

Download vcard
of bel

06-22069931

070-4482858

Functie

Onderwijsadviseur, GZ-psycholoog

Bio

‘Voor ieder kind de juiste leeromgeving creëren en het kind optimaal gebruik laten maken van zijn/haar kwaliteiten.’ Mijn werkzaamheden richten zich op deze visie, die samen met de leerling, ouders, leerkracht, intern begeleider, remedial teacher en directie wordt gerealiseerd.  Leerlingbesprekingen, observaties, gesprekken met leerlingen, ouders en leerkrachten en individueel psychologisch onderzoek helpen me uit te zoeken welke onderwijsbehoeften deze leerling heeft. Daarnaast analyseer en bespreek ik groepsgewijs afgenomen onderzoeken en ondersteun ik leerkrachten in het handelingsgericht werken. Als GZ-psycholoog en Hoofdbehandelaar ONL (Onderwijszorg Nederland, voor vergoede diagnostiek en behandeling van dyslexie), ben ik eindverantwoordelijk voor goede diagnostiek en behandeling van kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. Daarnaast verzorg ik de training voor dyslexiebehandelaars die volgens de ONL-methode leerlingen gaan behandelen.

Opleiding

 • Doctoraalexamen Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Onderwijskunde.
 • Doctoraalexamen Psychologie, afstudeerrichting Onderwijspsychologie.
 • Postdoctorale Beroepsopleiding Gezondheidszorgpsycholoog.

Professionalisering

 • Train de Trainer ONL Dyslexie.
 • Postacademische cursus Dyslexie in het Voortgezet Onderwijs.

06-22069931
m.pieterse@hco.nl

070-4482858

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Schrijfvaardigheid
 • Faalangst
 • Sociale competentie
 • Gedragsproblemen
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Leerlingvolgsysteem
 • Aansluiting po-vo
 • Toetsing / Analyse
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Leesvaardigheid
 • Taal / dyslexie
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • VMBO
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Havo
 • PO (incl. SBO)
 • MBO
 • Doelgroep(en)
 • Ouder / verzorger
 • Leerling
 • Schoolleiding
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Vakleerkracht
 • Leerkracht
 • meer