Co Pappelendam

Download vcard
of bel

0614343704

Functie

Onderwijsadviseur

Bio

Een brug slaan tussen de theorie en de praktijk vind ik erg belangrijk in mijn functie als onderwijsadviseur. Naast de theoretische achtergrond zet ik mijn jarenlange praktijkervaring in om dit te realiseren. Binnen Bazalt/HCO ben ik werkzaam in het team schoolontwikkeling. Na ruim 30 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs , waarvan 20 jaar als directielid, ondersteun en begeleid ik nu scholen op het gebied van management, teamontwikkeling en coaching. Ook begeleid ik scholen in duurzame verandering-/verbetertrajecten, bijvoorbeeld om een zwakke school weer sterk te maken. Daarnaast verzorg ik trainingen en studiedagen op de diverse gebieden van het onderwijs, o.a. Opbrengstgericht werken, Handelingsgericht werken, Doordacht lesgeven, Trendanalyses, Werken aan verantwoordelijk gedrag (WinWin), Gedragsmanagement, Effectief lesgeven (directe instructiemodel), Missie/Visie-trajecten, Didactische strategieën, leerkracht-docentvaardigheden en klassenmanagement.

Tevens ben ik gecertificeerd trainer Marzano Research.

Opleiding

 • Haagse Academie voor Lichamelijke opvoeding.
 • Specialisatiecursus Interactieve Leergroepen Systeem en Train de Trainer, TMS (Universiteit Leiden).
 • Onderwijskundig leiderschap, Interstudie.
 • Basisopleiding Onderwijsadviseur, EDventure.

Professionalisering

 • Gecertificeerd trainer Marzano Reseachr.
 • Trainer Werken aan verantwoordelijke gedrag (WinWin).
 • Gedragsmanagment.
 • Goed van start.
 • Coachend adviseren.

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Pesten
 • Sociale competentie
 • Gedragsproblemen
 • Studieloopbaan & beroepsoriëntatie
 • Brede school
 • Aansluiting po-vo
 • Management
 • Personeel & Organisatie
 • Schoolontwikkeling
 • Procesbegeleiding
 • Opleiden & professionaliseren
 • Toetsing / Analyse
 • Leerlingvolgsysteem
 • Groepsplannen
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Lichamelijke opvoeding
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • VMBO
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Schoolbestuur
 • Schoolleiding
 • Vakleerkracht
 • Leerkracht
 • Leerling