Nicolette Ouwejan

Download vcard
of bel

070-4482828

Functie

Onderwijsadviseur, GZ-psycholoog

Bio

Kinderen, leerkrachten en ouders, met elkaar verbinden en laten samenwerken, dat is wat ik boeiend vind. Met elkaar op zoek gaan naar ieders sterke kanten en van daaruit groeien. Als onderwijsadviseur begeleid ik leerkrachten, waarbij ik veel aandacht besteed aan de interactie. De leerkracht doet er toe en zijn/haar gedrag is van grote invloed op het gedrag/leerproces van ieder kind. Ik maak mij sterk voor (hoog)begaafde leerlingen en heb diverse scholen ondersteund met het opzetten van beleid voor deze doelgroep. Samen met het team tijdens een scholing ontdekken waar kansen liggen, leerkrachten inspireren en enthousiast maken. Dat vind ik echt een uitdaging! Als GZ-psycholoog geef ik sociale vaardigheidstrainingen aan kinderen. Inspirerend om te merken dat kinderen echt vooruit gaan.

Opleiding

 • Orthopedagogiek, Universiteit Leiden.
 • GZ-psycholoog.
 • Orthopedagoog-generalist.

Professionalisering

 • Psychotherapeutische gespreksvoering met kinderen.
 • KIES coach.

070-4482828

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Specifieke doelgroepen
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Communicatiestoornissen (NLD)
 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Hechtingsproblematiek
 • Trauma's
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Talentontwikkeling
 • Taal / dyslexie
 • Procesbegeleiding
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schoolontwikkeling
 • Gedragsproblemen
 • Sociale competentie
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Ouder / verzorger
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerkracht
 • Leerling
 • Schoolleiding