Angela Nahon

Download vcard
of bel

06-22059868

070-4482856

Functie

Onderwijsadviseur, psycholoog, consulent OZLH

Bio

Always look on the bright side of life! Bij elke leerling bekijk ik wat er al goed gaat en waar er mogelijkheden zijn om de situatie voor de leerling te verbeteren.
Na 7 jaar als psycholoog bij het project neveninstromers in het voortgezet onderwijs werkzaam te zijn geweest, waarin de begeleiding van getraumatiseerde alleenstaande asielzoekers voorop stond, ben ik binnen team leerlingzorg verder gegaan met het adviseren van leerlingen, ouders en school door middel van diagnostiek en begeleiding.
Als onderwijsadviseur en consulent OZLH ondersteun ik langdurig en/of ernstig zieke leerlingen, leerlingen die uitvallen wegens sociaal-emotionele problemen, hun ouders en hun school in het onderwijsleerproces. Dit betreft zowel basisschoolleerlingen als leerlingen uit de verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs, zowel binnen het reguliere- als binnen het speciale onderwijs.

Nevenexpertise

 • Consulent zieke leerlingen.
 • Zorg en Onderwijs.
 • Passend onderwijs.
 • Onderwijs middels ict (project klassecontact, Klasgenoot).

Opleiding

Ontwikkelingspsychologie, Rijksuniversiteit Leiden.

Professionalisering

 • Trauma en ouderschap, Rino, Amsterdam.
 • Ambulante hulpverlening aan adolescenten, Rino Amsterdam.
 • Diagnostiek en interpretatie van kindertekeningen, Rino, Amsterdam.
 • Taakspel, CED Rotterdam.
 • Voorbehouden en risicovolle handelingen in het onderwijs, Ziezon.
 • Rouw en verliesverwerking, Rino Amsterdam.
 • Klassecontact, Ziezon.
 • Eetstoornissen, Buro Puur.
 • Cogmed, Beter Brein/Pearson.
 • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

06-22059868
a.nahon@hco.nl

070-4482856

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Procesbegeleiding
 • Schooluitval
 • Aansluiting po-vo
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Gedragsproblemen
 • Sociale competentie
 • Faalangst
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Trauma's
 • ICT in het onderwijs
 • Toetsing / Analyse
 • Taal / dyslexie
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Onderwijscontinu├╝m
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Opvoedondersteuning
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Specifieke doelgroepen
 • (Chronisch) zieke leerlingen
 • Opleiden & professionaliseren
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • OZL: Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • Sector(en)
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • Havo
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Speciaal onderwijs
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • meer