Claudia Molier

Download vcard
of bel

06-22014056

070-4482911

Functie

Onderwijsadviseur, consulent OZL

Bio

Ik streef naar passend onderwijs voor elke zorgleerling en werk samen met de scholen om continuïteit te bewaren in de educatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit kan gelden voor leerlingen die door ernstige en/of langdurige ziekte aangewezen zijn op ’onderwijs op maat’. Ook voor leerlingen die uitvallen binnen het regulier of speciaal onderwijs wegens sociaal-emotionele problemen. Doel is dat deze leerlingen groeien naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.

Ben creatief in oplossingen en maatwerktrajecten voor leerlingen die (tijdelijk) uitvallen in het (regulier) onderwijs.

Nevenexpertise

 • Faalangst.
 • Consulent zieke leerlingen.
 • Zorg en onderwijs.
 • Jeugdzorg Passend Onderwijs.

Opleiding

 • Universitaire studie ‘Algemene Letteren’.
 • Opleiding tweedegraads docent geschiedenis.

06-22014056

070-4482911
c.molier@hco.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Opvoedondersteuning
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Procesbegeleiding
 • 1-zorgroute
 • Onderwijscontinu├╝m
 • Specifieke doelgroepen
 • (Chronisch) zieke leerlingen
 • Studieloopbaan & beroepsori├źntatie
 • Management
 • Schooluitval
 • Aansluiting po-vo
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Gedragsproblemen
 • Sociale competentie
 • Faalangst
 • Mishandeling
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • meer
 • Lidmaatschap
 • OZL: Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • VMBO
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Schoolbestuur
 • Ouder / verzorger
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Vakleerkracht
 • Leerkracht
 • Leerling
 • Schoolleiding
 • meer