Irene van Mill

Download vcard
of bel

06-23170574

070-4482892

Functie

GZ-psycholoog, Onderwijsadviseur

Bio

“Kwaliteiten, onderwijsbehoeften en groeimogelijkheden van ieder kind ontdekken”, dat is mijn drijfveer. Dat kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen op school staat voor mij centraal. Als onderwijsadviseur lever ik door gesprekken, observaties en psychologisch onderzoek een bijdrage aan de ontwikkeling die kinderen door kunnen maken. Door het vergroten van kennis en inzicht, het motiveren en het stimuleren worden de vaardigheden van zowel kind, leerkracht als ouders zo optimaal mogelijk benut. Hiernaast heb ik als ONL Hoofdbehandelaar van dyslexiebehandelaars de kans om als supervisor mijn coachende kwaliteiten te benutten. Samenwerken, het contact met mensen en de vernieuwingen binnen de psychologie en het onderwijs blijven mij hierbij inspireren.

Opleiding

 • Doctoraalexamen Psychologie, afstudeerrichting Ontwikkelingspsychologie.
 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG.
 • NIP geregistreerd supervisor BAPB.

Professionalisering

ONL behandelaar en hoofdbehandelaar.

06-23170574

070-4482892

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Sociale competentie
 • Schrijfvaardigheid
 • Beginnende geletterdheid
 • Woordenschat
 • Communicatiestoornissen (NLD)
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Faalangst
 • Leesvaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Taal / dyslexie
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Gedragsproblemen
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • meer
 • Lidmaatschap
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Ouder / verzorger
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerkracht
 • Leerling