Brenda van der Meer

Download vcard
of bel

06-14343677

070-4482914

Functie

Onderwijsadviseur

Bio

Het jonge kind in al zijn facetten boeit me enorm. Het kinderbrein ontwikkelt zich in een razend tempo. Wat heeft dit kind van ons en in de speelleeromgeving nodig om een volgende stap te kunnen maken? Hoe kunnen we het jonge kind spelenderwijs ervaringen op laten doen en zo toe werken naar een goede start in groep 3. Deze uitdaging ga ik graag aan met een ieder die vanuit betrokkenheid werkt met het jonge kind.

Nevenexpertise

 • Deskundig op gebied van groepsplannen.

Medeontwikkelaar:

 • Rekenprentenboek horend bij de methode Rekenwonders.
 • Cursus Breinvriendelijk leren met kleuters.

Opleiding

 • PABO.
 • Schoolleider Primair Onderwijs.
 • Master SEN Jonge Risico Kind.
 • Master SEN Intern Begeleider.

Professionalisering

 • Brein trainer.
 • Ko-Totaal trainer.
 • Ontwikkelingsvolgmodel Kijk!-trainer.
 • Ontwikkelingsvolgmodel Pravoo trainer.
 • Expertopleiding: Wat werkt op school (WWOS).

06-14343677
b.vander.meer@hco.nl

070-4482914

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Woordenschat
 • Beginnende gecijferdheid
 • Lichamelijke opvoeding
 • Leerlingvolgsysteem
 • Groepsplannen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Talentontwikkeling
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Opleiden & professionaliseren
 • Management
 • Schoolontwikkeling
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Beginnende geletterdheid
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Ouder / verzorger
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • meer