Meike Oostermeijer MSc

Download vcard
of bel

06 31 69 42 84

Functie

Onderwijsadviseur & Orthopedagoog (i.o. tot Schoolpsycholoog / K&J NIP)

Contact


Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

James Wattstraat 4
1817 DC Alkmaar
0229259380
info@obdnoordwest.nl

Postadres

Postbus 1120
1819 KC Alkmaar
0229259380
info@obdnoordwest.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Flevoland
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Friesland
 • Noord-Holland
 • Specialisme
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Taal / dyslexie
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Procesbegeleiding
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Talentontwikkeling
 • Aansluiting po-vo
 • (Chronisch) zieke leerlingen
 • meer
 • Lidmaatschap
 • OZL: Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Praktijkonderwijs
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Havo
 • Doelgroep(en)
 • Ouder / verzorger
 • Leerling
 • Schoolbestuur
 • Schoolleiding
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerkracht
 • meer