Hester Heerdink

Functie

Junior adviseur

Bio

Na afronding van de studies Sociaal Pedagogische Hulpverlening en de PABO heeft Hester Fukkink gewerkt als groepsdocent op het Voortgezet Speciaal Onderwijs, waar ze les gaf aan jongeren met gedragsproblemen. Ook heeft Hester ervaring opgedaan als pedagogisch medewerker in de kinderopvang en in de buitenschoolse opvang.

In het kader van de Masteropleiding ‘Opvoedingsondersteuning’ aan de Universiteit van Amsterdam heeft ze bij Sardes onderzoek gedaan naar de consequenties van het  passend onderwijs voor thuiszitters. Na het afronden van dit afstudeeronderzoek, en het behalen van haar Mastergraad, is Hester sinds januari 2014 in dienst bij Sardes. Zij heeft onder andere meegewerkt aan de afronding van het project Vversterk.

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht
030 232 62 00
secretariaat@sardes.nl

Postadres

Postbus 2357
3500 GJ Utrecht

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Utrecht