Karin Vaessen

Functie

Senior adviseur / procesbegeleider

Bio

"Ik ben Karin Vaessen, senior onderwijsadviseur bij Sardes. Ik begeleid gemeenten, schoolbesturen en scholen die worstelen met de ontwikkelkansen van kinderen in achterstandsituaties. Samen zoeken we naar versterking van de huidige werkwijze of het uitwerken van nieuwe aanpakken om de talenten van kinderen optimaal te ontwikkelen. Het effect is snel zichtbaar. De schoolresultaten van kinderen verbeteren, kinderen zitten beter in hun vel en er ontstaat meer rust in de klas. Het werken met kinderen wordt daardoor makkelijker. Dit zorgt ervoor dat kinderen opgroeien tot stabiele burgers en ieder hun passende bijdrage leveren op de arbeidsmarkt".

Vanaf 1992 werkt Karin bij Sardes. " Bij Sardes werk ik als senior beleidsadviseur en trainer op het gebied van effectief taalonderwijs en het bestrijden van onderwijsachterstanden in algemene zin. Ik houd me zowel beleids- en procesmatig als inhoudelijk bezig met o.a. schakelklassen, zomerscholen (ook als trekker van het landelijk netwerk en programmaontwikkelaar), de invoering van het LeerKansenProfiel in Den Haag en de begeleiding van de Brede School Academie in o.a. Utrecht en Tiel. Samen met scholen, schoolbesturen en gemeenten zoek ik naar de uitdaging om interventies zo effectief mogelijk vorm te geven vanuit de behoeften in de praktijk en uitgaande van de resultaten vanuit onderzoek (‘wat werkt?)."

 

Opleiding

Onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht.

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht
030 232 62 00
secretariaat@sardes.nl

Postadres

Postbus 2357
3500 GJ Utrecht

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Utrecht
  • Specialisme
  • Zomerscholen en verlengde onderwijstijd