Karin Vaessen

Functie

Senior adviseur / procesbegeleider

Bio

"Ik ben Karin Vaessen, senior onderwijsadviseur bij Sardes. Ik begeleid gemeenten, schoolbesturen en scholen die worstelen met de ontwikkelkansen van kinderen in achterstandsituaties. Samen zoeken we naar versterking van de huidige werkwijze of het uitwerken van nieuwe aanpakken om de talenten van kinderen optimaal te ontwikkelen. Het effect is snel zichtbaar. De schoolresultaten van kinderen verbeteren, kinderen zitten beter in hun vel en er ontstaat meer rust in de klas. Het werken met kinderen wordt daardoor makkelijker. Dit zorgt ervoor dat kinderen opgroeien tot stabiele burgers en ieder hun passende bijdrage leveren op de arbeidsmarkt".

Vanaf 1992 werkt Karin bij Sardes. Zij is vooral betrokken bij projecten gericht op vernieuwingen en veranderingen in het onderwijs. Zij heeft projecten geleid op het gebied van lezen, taal en opvoedingsondersteuning (Overstap, Stap Door!, Boekenpret). Momenteel is zij vooral betrokken bij projecten op het gebied van mentoring en tutoring, sociale competentie, de brede school, opbrengstgericht werken, schakelklassen, onderwijstijdverlenging en talentontwikkeling. Ontwikkeling van materialen en vernieuwende didactieken, de invoering daarvan op scholen, de training van leerkrachten en andere professionals, en advisering van gemeenten zijn een rode draad in deze thema’s.

 

Opleiding

Onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht.

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht
030 232 62 00
secretariaat@sardes.nl

Postadres

Postbus 2357
3500 GJ Utrecht

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Utrecht