Frank Studulski

Functie

Senior adviseur / procesbegeleider

Bio

Ik ben Frank Studulski. Ik begeleid scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten die worstelen met verschillende verwachtingen in de onderlinge samenwerking. Ik reik nieuwe perspectieven aan op de educatieve praktijk en verhelder organisatorische en inhoudelijke vraagstukken. Door mensen op hun betrokkenheid aan te spreken, komen we tot de kern van de samenwerking. Die samenwerking is nodig om kinderen kansen en een brede ontplooiing te bieden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandig denkende en handelende personen".

 

Frank werkt vanaf 2001 bij Sardes waar hij met name gemeenten begeleidt bij de brede school ontwikkeling, jeugdbeleid en de ontwikkeling van een integraal kindcentrum. Daarnaast is hij betrokken bij projecten op het gebied van onderwijskansen, veiligheid en onderwijsinnovatie.
Hij werkte van 1990-1992 bij de Besturenraad PCO als opsteller van leerlingenprognoses en van 1992-1995 bij de Adviesraad voor het Onderwijs als wetenschappelijk staflid. In de periode 1995-2001 was hij werkzaam bij de Directie Voortgezet Onderwijs van het Ministerie van OCW. Daar nam hij deel aan beleidstrajecten op het gebied van veiligheid op school, geweld op straat, jeugdbeleid, NT2, grote stedenbeleid, armoedebeleid, brede school, onderwijskansen en cultuur en school.

 

Opleiding

Sociale geografie aan de Universiteit van Utrecht met als specialisatie westerse demografie.

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht
030 232 62 00
secretariaat@sardes.nl

Postadres

Postbus 2357
3500 GJ Utrecht

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Utrecht