Paul Kooiman

Functie

Senior adviseur / procesbegeleider

Bio

"Ik ben Paul Kooiman, senior-adviseur bij advies- en onderzoeksbureau Sardes. Ik begeleid gemeenten en scholen die tegen organisatorische grenzen aanlopen in het onderwijs aan kinderen met dreigende leer- of ontwikkelingsachterstanden. We zoeken samen naar passende oplossingen in de vorm van advies, scholing of praktische instrumenten. Dit stelt hen in staat om onderwijsachterstanden te verminderen en leerlingen te laten uitstromen naar een hoger schoolniveau. Hierdoor zijn deze leerlingen succesvol zowel in het vervolgonderwijs als op de arbeidsmarkt".

Sinds 2002 is Paul werkzaam bij Sardes, onder meer met projecten rondom onderwijsachterstandenbeleid, veiligheid op school, sociale competenties, VVE, de brede school, schakelklassen en onderwijstijdverlenging. Daarnaast adviseert hij gemeenten bij het onderwijsbeleid en begeleidt hij kenniskringen op het gebied van schakelklassen en de lokale educatieve agenda (LEA). De LEA is ook het thema van door hem verzorgde cursussen voor beleidsmedewerkers van gemeenten. Hij participeert ook in internationale projecten van Sardes.

Paul is werkzaam geweest als docent en supervisor in het HBO en was hoofd Onderwijs- en Studentenzaken bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. In die functie was hij verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg en adviseerde hij het faculteitsbestuur over het onderwijsbeleid.

 

Opleiding

Andragologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam met als hoofdrichtingen onderwijskunde en maatschappelijke dienstverlening.

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Utrecht