Kees Broekhof

Functie

Senior adviseur / trainer

Bio

• Leveren scholingstrajecten onvoldoende op voor de praktijk?

• Lukt het je team niet om vernieuwingen vast te houden?

• Zijn ouders onvoldoende betrokken bij de school?

• Weet je niet hoe je ouders kunt stimuleren hun kinderen te ondersteunen?

• Lukt het je niet om uit leerlingen te halen wat erin zit?

• Dagen leerkrachten de kinderen onvoldoende uit?

• Vraag je je af hoe je betere opbrengsten voor taal kunt realiseren?

• Lukt het niet om nieuwe werkwijzen in te voeren?

 

Ik ben Kees Broekhof van Sardes. Ik werk samen met leidsters en leerkrachten die te maken hebben met kinderen die onvoldoende kansen krijgen hun taalvaardigheid te ontwikkelen. Dat doe ik door ze te trainen in effectieve werkwijzen, materiaal te ontwikkelen en te adviseren over beleid rond taal en professionalisering. Dit leidt ertoe dat de inspanningen van leidsters en leerkrachten zich vertalen in betere schoolprestaties van de kinderen.

Resultaten:
• Leraren hebben plezier in hun werk
• De kinderen hebben vertrouwen in hun eigen kunnen.
• Ouders weten hoe hun kind te helpen

• Ouders stimuleren thuis de taalontwikkeling

• Leerlingen worden beter in begrijpend lezen

• Leerlingen hebben een grotere woordenschat

• Leraren halen betere prestaties uit de kinderen

• Levendige lessen op school

• Leerlingen leren meer in de les

• Doelgerichte samenwerking tussen leraren

• Een professioneel leerkrachtenteam

• Nieuwe werkwijzen krijgen een vaste plaats in de lespraktijk

• Leerkrachten verkleinen de ontwikkelingsachterstanden van kinderen

• Het team zit op één lijn

Opleiding

Kees Broekhof studeerde Engelse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en Migratie- en Integratiestudies (cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkte van 1989 tot 1995 als vertaler en redacteur bij het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs.

Vanaf 1996 werkt Kees bij Sardes. Hij houdt zich vooral bezig met de taalontwikkeling van kinderen in de voorschoolse leeftijd en op de basisschool. Hij ontwikkelt scholingen en traint leidsters en leerkrachten in effectieve werkwijzen voor taalstimulering, inclusief de inzet van ICT en ouderbetrokkenheid. Daarnaast doet hij onderzoek en ontwikkelwerk op het gebied van leesbevordering, cultuur, talentontwikkeling en onderwijs aan migrantenkinderen in Nederland en het buitenland.

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Utrecht