Jeroen Aarssen

Functie

Adviseur / procesbegeleider

Bio

"Ik ben Jeroen Aarssen, taal- en onderwijsadviseur bij Sardes. Ik ondersteun kinderopvangorganisaties en schoolbesturen die worstelen met kinderen die door een taalachterstand of gebrek aan zelfsturing buiten de boot dreigen te vallen. Dat doe ik door degenen die dagelijks met deze kinderen werken beter inzicht te geven in hun werkwijze. Het effect is snel zichtbaar: kinderen leren hun gedrag te sturen en creëren zo een betere voedingsbodem om aan hun taalontwikkeling te werken. Er ontstaat meer rust in de klas en taalonderwijs leidt tot zichtbare verbetering. Het wordt zo een stuk leuker om met kinderen te werken. Dit leidt tot kinderopvangorganisaties en schoolbesturen die zowel trots zijn op wat hun medewerkers met de kinderen bereiken als op de concrete en meetbare resultaten op taal en gedrag".

Sinds 2001 werkt Jeroen bij Sardes, waar hij betrokken is bij projecten rondom (tweede) taalverwerving en meertaligheid, taalonderwijs, en taal- en onderwijsbeleid. Ook ontwikkelt hij scholingsmodules en geeft hij trainingen aan diverse doelgroepen. Daarnaast is hij projectleider (geweest) bij internationale onderwijsprojecten waarin over onderwerpen zoals speciaal onderwijs en voorschools onderwijs wordt samengewerkt met ministeries en scholen, onder andere in Turkije. Hij heeft van 1990 tot 2001 als onderzoeker gewerkt bij Babylon, Centrum voor studies van de multiculturele samenleving van de Universiteit van Tilburg.

Opleiding

 • Taal- en literatuurwetenschap aan de Universiteit van Tilburg
 • Turks aan de Universiteit van Utrecht.
 • Gepromoveerd op een onderzoek naar de tweetalige ontwikkeling van Turkse kinderen in Nederland - Universiteit van Tilburg, Babylon, Centrum voor studies van de multiculturele samenleving (1996)

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht
030 232 62 00
secretariaat@sardes.nl

Postadres

Postbus 2357
3500 GJ Utrecht

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Utrecht
 • Specialisme
 • Opleiden & professionaliseren
 • Doorlopende leerlijnen
 • Woordenschat
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Groepsplannen
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Beginnende geletterdheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Referentieniveaus taal
 • Referentieniveaus
 • meer