Winnie Verbeek

Download vcard
of bel

0182-540333

Functie

Docent Beeldende Vorming

Bio

-  Winnie is docent Beeldende Vorming. In 2001 heeft zij  Academie voor Beeldende Vorming in Amsterdam afgerond. Daarna heeft zij Kunstgeschiedenis (2009) en Kunstwetenschappen (2011) gestudeerd aan de UvA.
-  Momenteel is ze bezig met een promotieonderzoek naar christelijk religieus erfgoed en de presentatie daarvan op diverse plekken.
- Sinds 2000 verbonden aan Hogeschool Driestar Educatief, voornamelijk in de vakgroep Beeldende Vorming. Daarnaast verzorgt ze lessen rond exemplarisch leren en cultuur- en maatschappijonderwijs. Zij is betrokken bij de minor Exemplarisch onderwijs, de minor International Class en bij het honoursprogramma.

- Winnie heeft een aantal lezingen verzorgd rond thema´s in de Kunstgeschiedenis (Middeleeuwse Kunst, de Haagse School), verder kan zij nascholing verzorgen op diverse beeldende technieken en op Kunsteducatie.
- Zij denkt graag mee in onderwijsprojecten rond kunst, cultuur en geschiedenis, bijvoorbeeld het opzetten van onderwijs rond de plaatselijke kerk.
- Voor de pabo en voor het onderwijsveld heeft zij in 2012 het boekje Verrassende Kunstontmoetingen met kinderen uitgegeven. Hierin worden op een handzame manier sleutels aan (beginnende) leerkrachten aangereikt om op een goede manier met kinderen in gesprek te gaan over kunst en cultuur.

Contact


Gouda

Burg. Jamessingel 2
2803 PD Gouda
0182-540333
w.p.verbeek@driestar-educatief.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD Gouda
0182-540333
info@driestar-educatief.nl

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Specialisme
  • Cultuureducatie
  • Opleiden & professionaliseren
  • Schoolontwikkeling