Marika Papastoikou

Download vcard
of bel

06-14343461

Functie

Onderwijsadviseur, Orthopedagoog

Bio

Wat heeft een kind nodig om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen? Voor ieder kind is dit anders. Als onderwijsadviseur kijk ik naar de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. In gesprek met leerkrachten en ouders wordt vervolgens bekeken op welke manier deze specifieke onderwijsbehoeften het best ingepast kunnen worden in de schoolomgeving. Hierbij is het belangrijk om niet alleen te focussen op wat minder goed gaat, maar vooral ook de sterke kanten van de leerling en de leerkracht te ontdekken en deze te gebruiken om een betere leeromgeving te creëren.

Opleiding

 • Orthopedagogiek: Master ‘Clinical Child and Adolescent Studies’.
 • Specialisatie: Neuropedagogiek.

Professionalisering

 • Cursus: Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen en jeugdigen (Rino).
 • Orthopedagoog-Generalis: Post-Master (2016 - ...).

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Gedragsproblemen
 • Sociale competentie
 • Faalangst
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Hechtingsproblematiek
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Taal / dyslexie
 • Leerachterstanden / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Opvoedondersteuning
 • Aansluiting po-vo
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • OZL: Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Ouder / verzorger
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Vakleerkracht
 • Leerling
 • Leerkracht
 • meer