Suzanna Sturm

Download vcard
of bel

0182) 76 05 68

Functie

Trainee | projectmedewerker

Bio

Toegepaste Taalwetenschap gestudeerd aan de VU, met als afstudeerrichting taalleerstoornissen. Scriptieonderzoek gedaan naar de effecten van een lettertype speciaal voor dyslecten. Tijdens studie stage gelopen bij de CED-Groep, waar ervaring is opgedaan met ontwikkelen van materialen voor het primair onderwijs.

Momenteel werkzaam als trainee/projectmedewerker bij de projecten ZIEN! en Leerlijnen, twee modules binnen het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Daarnaast dyslexiebehandelaar op verschillende basisscholen.

Contact


Gouda

Burg. Jamessingel 2
2803 PD Gouda
0182) 76 05 68
s.w.sturm@driestar-educatief.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD Gouda
0182-540333
info@driestar-educatief.nl

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk