Ellen van der Laaken

Download vcard
of bel

070-4882828

Functie

Onderwijsadviseur

Bio

Van kinderen kan je super veel leren en andersom ook! Dus uitwisselen en samenwerken is mijn motto. Problemen zijn er om op te lossen, rekening houdend met ieders mening en inzicht. Ouders erbij betrekken; zij zijn de ervaringsdeskundigen en kunnen veel over hun kind vertellen in verschillende situaties! Ik bekijk de opvoeding positief en let op complimenten geven. Ga maar eens na of en hoe vaak je op een dag een compliment geeft aan je kind!

Na mijn studie logopedie werkte ik met name aan de taal van een kind, maar wilde graag breder werken en heb vervolgens de studie Klinische en Orthopedagogiek afgerond. De combinatie van het goed kunnen uiten in taal, het optimaal kunnen benutten van aanwezige talenten en kunnen omgaan met zaken die minder goed lukken, is bij elk kind datgene waarbij ik leerkracht en ouders kan adviseren. Ervaring heb ik opgedaan in het speciaal- en regulier Basisonderwijs en werk al geruime tijd op de Haagse scholen als Gezondheidszorgpsycholoog.

Nevenexpertise

Inspreken teksten voor schoolmiddelen.

Opleiding

 • Atheneum-B.
 • Opleiding Logopedie en Akoepedie, Klinische- en Orthopedagogiek Universiteit Leiden.
 • Gezondheidszorgpsycholoog BIG.

Professionalisering

 • ONL dyslexie behandelaar en hoofdbehandelaar.
 • Heldere gesprekken met kinderen voeren.
 • Oplossingsgerichte therapie (kortdurend) bij kinderen en jeugdigen.

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Aansluiting po-vo
 • Schrijfvaardigheid
 • Woordenschat
 • Hechtingsproblematiek
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Leerlingvolgsysteem
 • Gedragsproblemen
 • Leesvaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Taal / dyslexie
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Specifieke doelgroepen
 • Opvoedondersteuning
 • meer
 • Lidmaatschap
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • Vakleerkracht
 • Leerkracht
 • Leerling