Ditte Korrubel

Download vcard
of bel

06-23067542

070-4482873

Functie

Onderwijsadviseur, orthopedagoog

Bio

‘Het vroeg volgen van een kind, zien hoe het leert en ontdekken wat het nodig heeft om zich nog verder te kunnen ontwikkelen’ is één van de belangrijkste uitgangspunten in mijn werk als orthopedagoog/onderwijsadviseur.’ Ik werk sinds 2002 bij het HCO, voor het VVE-team en het team Leerlingzorg. Ik begeleid leidsters van peuterspeelzalen en pedagogisch medewerkers van KDV’s en leerkrachten van de onderbouw bij de invoering en kwaliteitsborging van Kaleidoscoop, Startblokken, kindvolgsystemen, opbrengstgericht werken, vroegsignalering van opvallend gedrag en ontwikkeling, ‘Luisterrijk’ en Verteltas, een methodiek die taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid bevordert. Ik geef en ontwikkel cursussen Kleuter- en PeuterPDO (leerpotentieel), ontwikkelingsvoorsprong, vroegsignalering en zorgstructuur peuters voor intern begeleiders. Daarnaast houd ik me bezig met psychodiagnostiek bij het jonge kind. In dit kader maak ik deel uit van multidisciplinaire teams, voer ik oudergesprekken en adviseer en begeleid ik leerkrachten.

Nevenexpertise

 • Expert vroegsignalering.
 • Expert zorgstructuur.

 

Opleiding

 • Klinische en Orthopedagogiek, Universiteit Leiden.
 • Beroepsregistratie Psychodiagnostiek.

Professionalisering

 • Orthopedagoog met BRPD, NVO-lid.
 • Trainer Startblokken.
 • Trainer Kaleidoscoop.
 • Trainer OVM.
 • Trainer De Verteltas.

06-23067542

070-4482873
h.korrubel@hco.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Beginnende gecijferdheid
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Woordenschat
 • Doorlopende leerlijnen
 • Leerlingvolgsysteem
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Groepsplannen
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Rekenen / dyscalculie
 • Taal / dyslexie
 • Opleiden & professionaliseren
 • Beginnende geletterdheid
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Speciaal onderwijs
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Ouder / verzorger
 • Leerling
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher