Wilma Düren

Download vcard
of bel

070-4482874

Functie

Teammanager, projectmanager

Bio

Kinderen leren actief en onderzoekend!
Het is in mijn werk de uitdaging om samen met de professionals die werken met kinderen, te onderzoeken hoe ze dit proces van leren kunnen begeleiden.
Wederzijdse betrokkenheid, observeren wat kinderen je laten zien en van daaruit aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling en de onderwijsbehoefte vormt de basis. Nodig is kennis van hoe de brede ontwikkeling van kinderen verloopt en hoe je werkt aan de kwaliteit van de interactie.
Van en met elkaar leren als professionals en steeds de verbinding maken van theorie naar de praktijk levert veel op. Wat is er tenslotte mooier dan ‘actief en betrokken lerende kinderen te zien, die volop ontwikkeling doormaken!
Mijn werk is geslaagd als ik hetzelfde terug zie bij de professionals die werken met kinderen!

Vanaf 2008 tot juni 2014 teammanager VVE en vanaf 1 juni 2014 teammanager LLZ.

Nevenexpertise

 • Klankbordgroep school aan Zet opbrengstgericht werken en het Jonge Kind.
 • Mede-auteur ‘Knapper dan knap’.
 • De School Video Interactie Begeleider (SVIB) 'Volgend in beweging'.

Opleiding

 • Pabo.
 • Speciaal onderwijs.
 • IB-er.
 • Master special Educational Needs (SEN).

Professionalisering

 • Piramide trainer.
 • SVIB coach en opleider.
 • Trainer coöperatief leren en meervoudige intelligentie, kwaliteitszorg en opbrengstgericht werken.
 • Trainer WinWin.

070-4482874
w.duren@hco.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Management
 • Beginnende gecijferdheid
 • Woordenschat
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Talentontwikkeling
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Gedragsproblemen
 • Personeel & Organisatie
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schoolontwikkeling
 • Beginnende geletterdheid
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • Schoolleiding