Katja Tas

Download vcard
of bel

070-4482833

06-22138927

Functie

Onderwijsadviseur

Bio

‘Op zoek naar talenten, energie en mogelijkheden van kinderen, hun ouders en leerkrachten’.
Als orthopedagoog ben ik steeds op zoek naar de sterke kanten bij alle betrokkenen om goed onderwijs te kunnen bieden en kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Passend, praktisch en uitvoerbaar typeren mijn aanpak. Mijn expertise ligt op het gebied van meer-/hoogbegaafdheid: ik ondersteun schoolteams in het ontwikkelen van beleid voor een beredeneerd aanbod voor deze groep leerlingen, bied praktische begeleiding aan leerkrachten/ouders van plusleerlingen en doe begaafdheidsonderzoeken. In mijn werk houd ik me verder bezig met het begeleiden/coachen van leerkrachten en IB-ers, het verrichten van individueel psychologisch onderzoek, dyslexieonderzoek en groepsonderzoeken. Daarnaast kan ik als interim IB-er een school tijdelijk ondersteuning bieden.

Voordat ik bij het HCO kwam werken heb ik 15 jaar lang in het basisonderwijs gewerkt als MT-lid, groepsleerkracht en plusklasleerkracht. Ook heb ik als onderwijskundig adviseur in het bedrijfsleven en op een hogeschool gewerkt.

Opleiding

 • Pabo, Thomas More.
 • Onderwijskunde, Universiteit Leiden.
 • Orthopedagogiek, Universiteit Leiden.

Professionalisering

 • Handelingsgerichte diagnostiek (HGD).
 • Coöperatieve werkvormen in het basisonderwijs.
 • Nanny-opleiding gedragsstoornissen aanpakken in het gezin.
 • Sociale vaardigheidstraining met groepen kinderen of pubers.
 • BAS: Bouwen aan een adaptieve school.

070-4482833

06-22138927
k.tas@hco.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Techniekonderwijs
 • Taal / dyslexie
 • Aansluiting po-vo
 • Leerlingvolgsysteem
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schoolontwikkeling
 • Gedragsproblemen
 • Sociale competentie
 • Faalangst
 • 1-zorgroute
 • Toetsing / Analyse
 • Groepsplannen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Talentontwikkeling
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Opvoedondersteuning
 • meer
 • Lidmaatschap
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Ouder / verzorger
 • Leerling
 • Schoolleiding
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerkracht