Ton van der Heiden

Download vcard
of bel

070-4482909

06-23046373

Functie

Onderwijsadviseur

Bio

Het gaat om leren en niet om onderwijzen. Een uitspraak die ik laatste hoorde gebruiken. Leren is een bijzonder proces met veel verschillende kanten. Zoals Luc Stevens al zei: “Je kan gras ook niet harder laten groeien door er aan te trekken.” Actief leren is het enige leren wat tot optimale resultaten kan leiden, leren is een interactief proces. We leven in een wereld waarin leren een belangrijke levensbehoefte is. Onderwijs levert daar een bijdrage aan door informatie, ruimte, uitdaging en stimulans te bieden. Scholen dragen bij aan het leren van hun leerlingen maar ook scholen leren zelf: leraren leren in een lerende school. Het is nooit af en scholen willen hulp bij het verbeteren van hun onderwijs. Hulp geven is adviseren, deel uitmaken van het ontwikkelingsproces, samen in dialoog de verantwoordelijkheid nemen.

Nevenexpertise

 • Secretaris Ondernemingsraad.
 • Lid stuurgroep Landelijk Netwerk Rekenbegeleiders.
 • Lid landelijke werkgroep kosmisch onderwijs van Nederlandse Montessorivereniging.

 

Opleiding

 • Leraar basisonderwijs, Pedagogische Academie “Cor Mariae".
 • Pedagogiek MO-B, specialisatie onderwijskunde, Katholieke Leergangen.
 • NMV, Montessoricertificaat.
 • Rekenspecialist, EDventure.

Professionalisering

 • Coöperatieve Leerstrategieën.
 • Meervoudige Intelligentie.
 • Marzano-expert.
 • NT2-expert.
 • Specialist nascholing rekencoördinatie.
 • Cultuureducatie: trainer ICC-ers.

Pelikaanhof 13
2264 JG Leidschendam
06-23046373
tdieh5591@gmail.com

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Verbanden
 • Referentieniveaus rekenen
 • Beginnende gecijferdheid
 • Wereldoriëntatie
 • Cultuureducatie
 • Leesvaardigheid
 • Leerlingvolgsysteem
 • Doorlopende leerlijnen
 • Referentieniveaus
 • Rekenen / dyscalculie
 • Toetsing / Analyse
 • Procesbegeleiding
 • Aansluiting po-vo
 • Management
 • Personeel & Organisatie
 • Schoolontwikkeling
 • Meten en meetkunde
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Ouder / verzorger
 • Schoolleiding
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Leerling
 • Pedagogisch medewerker
 • Schoolbestuur
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • meer