Lennart Visser

Download vcard
of bel

06 - 19663994

Functie

Studieleider Master Leren en Innoveren

Bio

Drs. Lennart Visser is senior opleidingsdocent, onderwijskundige en studieleider van de Master Leren en innoveren.

 Zijn expertise ligt op het gebied van leren en veranderen, werken vanuit de persoon (zijnsgerichte coaching) van de leraar, opleiden en begeleiden, leren en (levensbeschouwelijke) reflectie, onderzoek doen in de eigen (school)praktijk.

Door zijn opleiding als kernreflectiecoach is hij bij het begeleiden van leren gericht op eigenaarschap van de lerende en het bewustmaken en ontdekken van kwaliteiten van de lerende. Hierdoor (her)ontdekken (aanstaande) leraren hun persoonlijke inspiratie, missie en idealen en krijgen zij zicht op welke belemmerende gedachten of gedragspatronen dit kunnen belemmeren. Door deze manier van coaching ervaren zij dat zij hun werk als (christelijke) leraar bewuster doen en is er meer afstemming tussen hoofd, hart en handen.

Sinds vorig 2011 werkt hij onder begeleiding van prof. dr. Fred Korthagen, aan een onderzoek naar de toepassing van positieve psychologie bij het remediëren van studie-uitstelgedrag bij eerstejaars Pabo studenten en leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. In zijn eerste deelstudie is hij momenteel op zoek naar welke intrapersoonlijke persoonskenmerken van invloed zijn op studie-uitstelgedrag. Voor dit onderzoek heeft hij  in januari 2013 van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de promotiebeurs voor leraren toegekend gekregen.

Naast zijn werk binnen hogeschool de Driestar beoordeelt hij opleidingsdocenten binnen het registratietraject van de Vereniging voor Lerarenopleiders Nederland (VELON). Ook heeft hij namens de NVAO  opgetreden in de beoordeling van de opleidingsschool en ontwikkelde hij samen met collega Peter Ruit i.s.m. Jeannette Geldens en Herman Popeijus   van De Kempel een  kwaliteitskader voor ‘Samen opleiden’.

Opleiding

Na het afronden van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) is Lennart zijn onderwijsloopbaan begonnen als docent bewegingsonderwijs in het voorgezet onderwijs. Naast zijn werk studeerde rondde hij de opleiding pedagogiek (2e graads) en hogere kaderopleiding pedagogiek (HKP) af. Daarna studeerde hij in Utrecht onderwijskunde. Sinds vorig 2011 werkt hij onder begeleiding van prof. dr. Fred Korthagen, aan een onderzoek naar de toepassing van positieve psychologie bij het remediëren van studie-uitstelgedrag bij eerstejaars Pabo studenten en leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. In zijn eerste deelstudie is hij momenteel op zoek naar welke intrapersoonlijke persoonskenmerken van invloed zijn op studie-uitstelgedrag. Voor dit onderzoek heeft hij  in januari 2013 van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de promotiebeurs voor leraren toegekend gekregen.

Contact


Gouda

Burg. Jamessingel 2
2803 PD Gouda
06 - 19663994
l.b.visser@driestar-educatief.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD Gouda
0182-540333
info@driestar-educatief.nl

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk