Gerardine Honig

Download vcard
of bel

023 510 00 51

Functie

Onderwijsadviseur - Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

Bio

Leerkracht en IB basisonderwijs, docent Nederlands als Tweede taal, remedial teacher, dyslexiebehandelaar, onderwijsondersteuning zieke leerlingen.

Nevenexpertise

Ziezon: Landelijk Netwerk Ziek Zijn en Onderwijs
Als consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) in de regio ben ik verbonden aan het landelijk netwerk Ziezon.

Op de Ziezon-website www.ziezon.nl kunnen de doelgroepen kinderen, jongeren, ouders, leraren en professionals terecht voor informatie over ziektebeelden en algemene tips m.b.t. het onderwijs voor chronisch zieke leerlingen.

Scholen voor het primair -, voorgezet - en beroepsonderwijs kunnen kosteloos van onze ondersteuning gebruik maken. Tot de ondersteuningsmogelijkheden behoort:

 • Samen met de ouders en de school in kaart brengen wat het kind/de jongere in relatie tot zijn ziekte aan kan.
 • Verstrekken van informatie over mogelijke gevolgen van een bepaalde ziekte, de consequentie van een behandelmethode en/of de invloed van medicatie op het onderwijsleerproces.
 • Wanneer relevant, met toestemming van betrokkenen, als intermediair informatie opvragen bij derden. Te denken valt aan de kinderarts, kinderpsycholoog, revalidatiecentrum, (universitaire) ziekenhuizen, paramedici e.a.
 • Mede met de school in kaart brengen welke onderwijsbehoefte het zieke kind/de jongere heeft.
 • Samen met de school verkennen welke mogelijkheden er zijn tot het verzorgen van onderwijs.
 • Desgewenst ouders en school ondersteunen bij het aanvragen van een Rugzak/LeerlingGebonden Financiering (LGF) voor de zieke leerling.
 • Verstrekken van informatie over aanpassingen van regelgeving en/of voorschriften voor zieke leerlingen. Hierbij kan gedacht worden aan het geven van informatie over het afnemen van schoolonderzoek, examens enz.
 • Bemiddeling bij het inzetten van ict-hulpmiddelen bij afstandsleren, o.a. KlasseContact.

Opleiding

Pabo

Contact


Hoofddorp

Hoofddorp
023 510 00 51
g.honig@onderwijsadvies.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Lorentzkade 15a
2313 GB Leiden
071 516 4700
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Siriusdreef 11
2132 WT Hoofddorp
023 510 0000
info@onderwijsadvies.nl

Bezoekadres

Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
079 329 5600
info@onderwijsadvies.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Taal / dyslexie
 • Schoolontwikkeling
 • (Chronisch) zieke leerlingen
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Lidmaatschap
 • OZL: Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • MBO
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • Leerling