Katie Gramsbergen

Download vcard
of bel

070-4482801

06-23170354

Functie

Onderwijsadviseur, consulent OZL

Bio

Kinderen en jongeren bewust maken van hun eigen kracht.

Ik streef naar passend onderwijs voor elke zorgleerling en werk samen met de scholen om continuïteit te bewaren in de educatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit kan gelden voor leerlingen die door ernstige en/of langdurige ziekte aangewezen zijn op ’onderwijs op maat’, maar ook voor leerlingen die uitvallen binnen het regulier of speciaal onderwijs wegens sociaal-emotionele problemen. Doel is dat deze leerlingen groeien naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.

Kinderen en jongeren bewust maken van hun eigen kracht is een belangrijk speerpunt in mijn ondersteuning bij al mijn vakgebieden.
Ik ben creatief in het vinden van oplossingen en uitdenken van maatwerktrajecten voor leerlingen die (tijdelijk) uitvallen in het (regulier) onderwijs.
Ik leg makkelijk contacten en daarom gaan en staan veel deuren van zowel scholen, samenwerkingsverbanden, leerplicht als van hulpverlenende instanties voor mij open.

Nevenexpertise

 • Rouw- en verliesbegeleiding.
 • Consulent zieke leerlingen (specialisaties: longziekten en eetstoornissen).
 • Zorg en onderwijs.
 • Jeugdzorg.
 • Passend Onderwijs.
 • Mindfulness.
 • Onderwijs op afstand.
 • Onderwijs middels ICT (webchair). Diverse trainingen gegeven in het land (kader: Ziezon).

Opleiding

 • HBO lerarenopleiding Frans en Engels.

 

Professionalisering

 • Mindfulkids trainer, centrum voor mindfulness Amsterdam.
 • Rouw en verlies consulent, Rino en Land van Rouw. Specialisaties: verlies in beeld en mindful rouwen.
 • Oplossingsgericht coaching, Universiteit Amsterdam.
 • Cogmed trainer, Pearson.
 • Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling, landelijk Platform Preventie Kindermishandeling.
 • SEMO-trainer, dekapenta /inspirationworks.
 • Consulent Eetstoornissen, buro Puur.

070-4482801

06-23170354
k.gramsbergen@hco.nl

Contact onderwijsadviesbureau
Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Trauma's
 • Specifieke doelgroepen
 • (Chronisch) zieke leerlingen
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schooluitval
 • Aansluiting po-vo
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Gedragsproblemen
 • Sociale competentie
 • Mishandeling
 • Angststoornissen
 • Moderne Vreemde Talen (MVT)
 • Opvoedondersteuning
 • Onderwijscontinu├╝m
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Procesbegeleiding
 • 1-zorgroute
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • OZL: Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • Sector(en)
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • VVE / Jonge kind
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • VMBO
 • PO (incl. SBO)
 • meer